Om Vibykoret

 

Øveaftener

Vibykoret øver hver tirsdag kl. 19 – 21.45 på Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53, Aarhus C. Vi er i øjeblikket ca. 35 medlemmer, men vil gerne være flere – se under menupunktet ‘Nyt medlem?

Repertoire

Vibykoret har et alsidigt repertoire spændende fra danske og udenlandske sange til mindre og større klassiske værker. Se tidligere koncertprogrammer ved at klikke her.  Hør optagelser med Vibykoret ved at klikke her.

Koncerter

Vibykoret afholder 4-6 koncerter om året – gerne i kirker, på museer eller andre spændende steder. Op mod koncerterne pudses repertoiret ofte af med en hel øvelørdag eller en korweekend efterfulgt af hyggeligt socialt samvær med spisning. Se presseklip her.

Sæson og pris

De to halvsæsoner begynder som regel 2. tirsdag i henholdsvis januar og august. Det koster 700 kr. pr. halvsæson (januar-maj / august-december) at synge i Vibykoret.

 

Lidt historie

Vibykoret blev stiftet i 1907 under navnet Viby Sangforening. De første par år var det et mandskor med 16-17 sangere, men allerede fra 1910 blev det til et blandet kor, og det betød straks medlemsfremgang.

Viby Sangforenings formål blev i 1910 formuleret sådan: “Viby Sangforenings formål er at vække interesse blandt Viby Sogns beboere for gode nordiske sange ved at foredrage disse ved koncerter.”

Korets navn er ændret et par gange. I mange år hed koret Viby blandede kor, et navn som for få år siden ændredes til det nuværende – mere mundrette – navn.

Vibykoret har gennem de mange år naturligvis haft en del dirigenter, alle med et højt ambitionsniveau. Her skal blot nævnes Eske Nielsen og Erik Bak Nielsen. Fra 1980 og indtil 2008 har koret været ledet af Christian Madsen, en meget engageret, inspirerende og kompetent dirigent.

Morten Kold var herefter korets dirigent, indtil Lotte Bille Glæsel overtog ledelsen i efteråret 2009. Lotte måtte sige fra på grund af nyt job og blev i 2010 afløst af først Katrine Broch Møller og derefter i rækkefølge af Karsten K. Bidstrup og Louise Brolin Thomsen. Siden august 2016 har Søren Bormann været korets dirigent – se menupunktet ‘Dirigenten’. 

Trods skiftende dirigenter tegner der sig en klar linie i korets repertoirevalg: Danske og nordiske sange samt mindre og større klassiske korværker. En række korværker er opført sammen med Århus Symfoniorkester og Århus Amatørsymfoniorkester.

Gennem medlemsskab i sammenslutningen af danske amatørkor – Kor 72 – har mange af korets medlemmer deltaget i kurser og stævner i de nordiske lande. Ikke mindst Nordklang, der afholdes på skift mellem de nordiske lande hvert 3. år, har betydet store oplevelser og masser af inspiration.

Se festskrift i anledning af Vibykorets 100 års jubilæum – klik her

Se gamle billeder fra Vibykorets historie – klik her